User Tools

Site Tools


119730-5020-asimov-la-gi

5020 Asimov
Khám phá[1] và chỉ định
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Đặt tên theo Isaac Asimov
Tên thay thế 1963 UH; 1981 EX19
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 31 tháng 12 năm 2006 (JD 2454100.5)
Cận điểm quỹ đạo 253.756 Gm (1.696 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 390.889 Gm (2.613 AU)
Bán trục lớn 322.323 Gm (2.155 AU)
Độ lệch tâm 0.213
Chu kỳ quỹ đạo 1155.173 d (3.16 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 20.06 km/s
Độ bất thường trung bình 275.718°
Độ nghiêng quỹ đạo 1.099°
Kinh độ của điểm nút lên 197.343°
Acgumen của cận điểm 131.288°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước ? km
Khối lượng ?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.0? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực ?
Kinh độ hoàng đạo cực ?
Suất phản chiếu hình học 0.10
Nhiệt độ ~190 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

5020 Asimov là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi Schelte J. Bus, ông cũng phát hiện ra 4923 Clarke cùng ngày. Nó được đặt theo tên Isaac Asimov

  • Bản mẫu:MPCit JPL
  • Data concerning 5020 Asimov
119730-5020-asimov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)