User Tools

Site Tools


119530-5894-tel-la-gi

5894 Telč là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1182.7363466 ngày (3.24 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
119530-5894-tel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)