User Tools

Site Tools


119430-5760-mittlefehldt-la-gi

Mittlefehldt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5760
Tên thay thế 1981 EX13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6781462
Viễn điểm quỹ đạo 3.2624436
Độ lệch tâm 0.0983568
Chu kỳ quỹ đạo 1869.8112737
Độ bất thường trung bình 348.32352
Độ nghiêng quỹ đạo 9.56116
Kinh độ của điểm nút lên 210.52284
Acgumen của cận điểm 101.80785
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5760 Mittlefehldt (1981 EX13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5760 Mittlefehldt
119430-5760-mittlefehldt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)