User Tools

Site Tools


119330-5629-kuwana-la-gi

Kuwana
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Hioki và Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5629
Đặt tên theo Kuwana
Tên thay thế 1993 DA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8190257
Viễn điểm quỹ đạo 3.2842531
Độ lệch tâm 0.0762258
Chu kỳ quỹ đạo 1947.1447556
Độ bất thường trung bình 21.94101
Độ nghiêng quỹ đạo 10.06039
Kinh độ của điểm nút lên 145.72509
Acgumen của cận điểm 285.55689
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

5629 Kuwana (1993 DA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1993 bởi Hioki và Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5629 Kuwana
119330-5629-kuwana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)