User Tools

Site Tools


119230-5489-oberkochen-la-gi

Oberkochen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kushida và Muramatsu
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 17 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5489
Tên thay thế 1993 BF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1534083
Viễn điểm quỹ đạo 3.1047109
Độ lệch tâm 0.1809207
Chu kỳ quỹ đạo 1557.0375285
Độ bất thường trung bình 308.64542
Độ nghiêng quỹ đạo 14.00528
Kinh độ của điểm nút lên 102.24872
Acgumen của cận điểm 265.13573
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.3398
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.50

5489 Oberkochen (1993 BF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 1 năm 1993 bởi Kushida và Muramatsu ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5489 Oberkochen
119230-5489-oberkochen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)