User Tools

Site Tools


119130-5361-goncharov-la-gi

Goncharov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5361
Đặt tên theo Ivan Goncharov
Tên thay thế 1976 YC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8487297
Viễn điểm quỹ đạo 3.4072107
Độ lệch tâm 0.0892721
Chu kỳ quỹ đạo 2020.6557039
Độ bất thường trung bình 116.63637
Độ nghiêng quỹ đạo 7.23487
Kinh độ của điểm nút lên 82.43712
Acgumen của cận điểm 131.43630
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

5361 Goncharov (1976 YC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5361 Goncharov
119130-5361-goncharov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)