User Tools

Site Tools


119030-5237-yoshikawa-la-gi

Yoshikawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Oohira
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5237
Tên thay thế 1990 UF3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0291532
Viễn điểm quỹ đạo 2.4522586
Độ lệch tâm 0.0944134
Chu kỳ quỹ đạo 1225.1117693
Độ bất thường trung bình 322.72180
Độ nghiêng quỹ đạo 5.13725
Kinh độ của điểm nút lên 38.27814
Acgumen của cận điểm 144.78777
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0587
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5237 Yoshikawa (1990 UF3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990 bởi T. Urata ở Oohira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5237 Yoshikawa
119030-5237-yoshikawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)