User Tools

Site Tools


118830-5018-tenmu-la-gi

Tenmu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kosai và Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 19 tháng 2 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5018
Đặt tên theo Emperor Temmu
Tên thay thế 1977 DY8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0305919
Viễn điểm quỹ đạo 2.2866203
Độ lệch tâm 0.0593041
Chu kỳ quỹ đạo 1158.3998906
Độ bất thường trung bình 69.13107
Độ nghiêng quỹ đạo 3.40855
Kinh độ của điểm nút lên 30.75515
Acgumen của cận điểm 352.89468
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

5018 Tenmu (1977 DY8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1977 bởi Kosai và Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5018 Tenmu
118830-5018-tenmu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)