User Tools

Site Tools


118730-4597-consolmagno-la-gi

Consolmagno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 10 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4597
Tên thay thế 1983 UA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2875068
Viễn điểm quỹ đạo 2.9261180
Độ lệch tâm 0.1224889
Chu kỳ quỹ đạo 1537.3158440
Độ bất thường trung bình 95.06907
Độ nghiêng quỹ đạo 4.87546
Kinh độ của điểm nút lên 70.31043
Acgumen của cận điểm 163.81148
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0824
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.10

4597 Consolmagno (1983 UA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1983 bởi Schelte J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4597 Consolmagno
118730-4597-consolmagno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)