User Tools

Site Tools


118630-n-ph-c-la-gi

Nà Phặc
Thị trấn
TT Nà Phặc.jpg

Quốc lộ 3 đoạn chạy qua thị trấn Nà Phặc

Địa lý
Diện tích 62,45 km²
Dân số (2009)  
 Tổng cộng 5.702 người[1]
 Mật độ người/km²
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ngân Sơn

Nà Phặc là thị trấn duy nhất của Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Tuy nhiên, Nà Phặc không phải là huyện lị của huyện Ngân Sơn, các cơ quan của chính quyền huyện đóng tại xã Vân Tùng. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Tùng Hòa của huyện Ngân Sơn
  • Đông giáp xã Vân Tùng, xã Thượng Quan của huyện Ngân Sơn
  • Nam giáp xã Thuần Mang, xã Lãng Ngâm của huyện Ngân Sơn
  • Tây giáp xã Mỹ Phương, xã Chu Hương, xã Hà Hiệu của huyện Ba Bể

Thị trấn Nà Phặc là nơi giao giữa quốc lộ 3 và quốc lộ 279. Trên tuyến quốc lộ 3 qua thị trấn Nà Phặc có đèo Gió. Thị trấn nằm ở lưu vực thượng nguồn của sông Năng. Thị trấn Nà Phặc được thành lập từ tháng 10 năm 1980 trên cơ sở toàn bộ đất của xã Thiều Quan và các bản Cốc Pái, Nà Tỏ, Nà Kèng, Nà Làm, Nà Duồng, Nà Ma, Khuổi Tinh, Thâm Sang của xã Trung Hòa.[2] Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Nà Phặc có 5.702 cư dân, trong đó có 2.872 nam và 2.830 nữ.[1]

Nà Phặc bao gồm các tổ dân phố và thôn bản là Tiểu Khu I,II, III, Công Quản, Mạch, Hùa, Bó Danh, Cốc Pái, Cầy, Nà Khoang, Nà Này, Nà Pán, Cốc Tào, Nà Tò, Nà Kèng, Nà Duồng, Nà Làn, Nà Nọi, Sáo Sào, Lũng Nhá, Mảy Van, Phia Cháng, Khuổi Luông, Phia Đắng, Cốc Sả, Lũng Rịa.

118630-n-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)