User Tools

Site Tools


118530-4206-verulamium-la-gi


4206 Verulamium là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1768.7853604 ngày (4.84 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 8 năm 1986, và được đặt tên sau tên thị trấn Verulamium.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
118530-4206-verulamium-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)