User Tools

Site Tools


118430-4153-roburnham-la-gi

Roburnham
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 14 tháng 5 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4153
Đặt tên theo Robert Burnham[1]
Tên thay thế 1985 JT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6117263
Viễn điểm quỹ đạo 3.6765005
Độ lệch tâm 0.1693282
Chu kỳ quỹ đạo 2036.3185329
Độ bất thường trung bình 15.09125
Độ nghiêng quỹ đạo 1.42726
Kinh độ của điểm nút lên 66.05994
Acgumen của cận điểm 208.92202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

4153 Roburnham (1985 JT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 5 năm 1985 bởi Carolyn S. Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt theo tên Robert Burnham, ở that time senior editor ở Astronomy magazine.

  1. ^ [1] IAU Minor Planet Center citation
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4153 Roburnham
118430-4153-roburnham-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)