User Tools

Site Tools


118230-5893-coltrane-la-gi

Coltrane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Z. Vavrova
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá ngày 15 tháng 3 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5893
Đặt tên theo John Coltrane
Tên thay thế 1982 EF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3794348
Viễn điểm quỹ đạo 2.8353802
Độ lệch tâm 0.0874327
Chu kỳ quỹ đạo 1537.8421955
Độ bất thường trung bình 59.03751
Độ nghiêng quỹ đạo 14.04364
Kinh độ của điểm nút lên 171.94829
Acgumen của cận điểm 25.08873
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5893 Coltrane (1982 EF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1982 bởi Z. Vavrova ở Klet, Cộng hòa Séc.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5893 Coltrane

Bản mẫu:John Coltrane

118230-5893-coltrane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)