User Tools

Site Tools


118130-5759-zoshchenko-la-gi

Zoshchenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 22 tháng 1 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5759
Đặt tên theo Mikhail Zoshchenko
Tên thay thế 1980 BJ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7985893
Viễn điểm quỹ đạo 2.9743833
Độ lệch tâm 0.0304512
Chu kỳ quỹ đạo 1791.2353956
Độ bất thường trung bình 107.80958
Độ nghiêng quỹ đạo 2.99557
Kinh độ của điểm nút lên 57.81977
Acgumen của cận điểm 236.93669
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5759 Zoshchenko (1980 BJ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 1 năm 1980 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5759 Zoshchenko
118130-5759-zoshchenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)