User Tools

Site Tools


118030-5628-preussen-la-gi

Preussen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen và Schmadel, L. D.
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5628
Đặt tên theo Phổ
Tên thay thế 1991 RP7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6320986
Viễn điểm quỹ đạo 2.8802110
Độ lệch tâm 0.0450106
Chu kỳ quỹ đạo 1671.2977088
Độ bất thường trung bình 218.85682
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70458
Kinh độ của điểm nút lên 275.55896
Acgumen của cận điểm 123.92831
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5628 Preussen (1991 RP7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991 bởi Freimut Börngen và Schmadel, L. D. ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5628 Preussen
118030-5628-preussen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)