User Tools

Site Tools


117930-5488-kiyosato-la-gi

Kiyosato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5488
Tên thay thế 1991 VK5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8275595
Viễn điểm quỹ đạo 3.2480683
Độ lệch tâm 0.0692124
Chu kỳ quỹ đạo 1933.9274752
Độ bất thường trung bình 125.94207
Độ nghiêng quỹ đạo 11.28645
Kinh độ của điểm nút lên 96.74093
Acgumen của cận điểm 218.97505
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

5488 Kiyosato (1991 VK5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1991 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5488 Kiyosato
117930-5488-kiyosato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)