User Tools

Site Tools


117730-5236-yoko-la-gi

Yoko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Mizuno và Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5236
Tên thay thế 1990 TG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0753511
Viễn điểm quỹ đạo 2.5857459
Độ lệch tâm 0.1095010
Chu kỳ quỹ đạo 1299.5279898
Độ bất thường trung bình 320.33638
Độ nghiêng quỹ đạo 7.40179
Kinh độ của điểm nút lên 206.28994
Acgumen của cận điểm 198.43140
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1383
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.00

5236 Yoko (1990 TG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1990 bởi Mizuno và Furuta ở Kani.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5236 Yoko
117730-5236-yoko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)