User Tools

Site Tools


117630-5125-okushiri-la-gi

Okushiri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5125
Đặt tên theo Okushiri Island
Tên thay thế 1989 CN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0716304
Viễn điểm quỹ đạo 2.8590490
Độ lệch tâm 0.1596978
Chu kỳ quỹ đạo 1413.8833685
Độ bất thường trung bình 17.64062
Độ nghiêng quỹ đạo 3.86463
Kinh độ của điểm nút lên 23.54701
Acgumen của cận điểm 84.66439
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5125 Okushiri (1989 CN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1989 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5125 Okushiri
117630-5125-okushiri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)