User Tools

Site Tools


117530-5017-tenchi-la-gi

Tenchi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kosai và Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5017
Đặt tên theo Emperor Tenji
Tên thay thế 1977 DS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9101959
Viễn điểm quỹ đạo 3.3876937
Độ lệch tâm 0.0758187
Chu kỳ quỹ đạo 2041.0140642
Độ bất thường trung bình 325.63059
Độ nghiêng quỹ đạo 16.17240
Kinh độ của điểm nút lên 141.17507
Acgumen của cận điểm 246.85137
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5017 Tenchi (1977 DS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1977 bởi Kosai và Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5017 Tenchi
117530-5017-tenchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)