User Tools

Site Tools


117330-4595-prinz-la-gi

Prinz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4595
Tên thay thế 1981 EZ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2755722
Viễn điểm quỹ đạo 2.7938852
Độ lệch tâm 0.1022423
Chu kỳ quỹ đạo 1473.9937751
Độ bất thường trung bình 238.88608
Độ nghiêng quỹ đạo 8.64307
Kinh độ của điểm nút lên 219.29052
Acgumen của cận điểm 346.27672
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

4595 Prinz (1981 EZ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4595 Prinz
117330-4595-prinz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)