User Tools

Site Tools


117230-4152-weber-la-gi

Weber
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Edward L. G. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 15 tháng 5 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4152
Đặt tên theo Carl Maria von Weber
Tên thay thế 1985 JF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9265738
Viễn điểm quỹ đạo 3.4377264
Độ lệch tâm 0.0803156
Chu kỳ quỹ đạo 2073.3824176
Độ bất thường trung bình 65.97823
Độ nghiêng quỹ đạo 17.49088
Kinh độ của điểm nút lên 201.93349
Acgumen của cận điểm 330.62394
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0585
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.40

4152 Weber (1985 JF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 5 năm 1985 bởi Ted Bowell ở Flagstaff. Nó được đặt theo tên the composer Carl Maria von Weber, who was largely responsible for developing German Romantic opera.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4152 Weber
117230-4152-weber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)