User Tools

Site Tools


117130-5758-brunini-la-gi

5758 Brunini là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1231.0262943 ngày (3.37 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1976.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
117130-5758-brunini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)