User Tools

Site Tools


117030-5624-shirley-la-gi

Shirley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5624
Đặt tên theo Donna Shirley
Tên thay thế 1991 AY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8478080
Viễn điểm quỹ đạo 3.1817898
Độ lệch tâm 0.0553904
Chu kỳ quỹ đạo 1911.9914581
Độ bất thường trung bình 163.54347
Độ nghiêng quỹ đạo 10.66781
Kinh độ của điểm nút lên 154.88475
Acgumen của cận điểm 225.26436
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5624 Shirley (1991 AY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5624 Shirley
117030-5624-shirley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)