User Tools

Site Tools


116930-5485-kaula-la-gi

Kaula
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5485
Tên thay thế 1991 RQ21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4271994
Viễn điểm quỹ đạo 3.0464294
Độ lệch tâm 0.1131297
Chu kỳ quỹ đạo 1653.7369701
Độ bất thường trung bình 128.41864
Độ nghiêng quỹ đạo 3.29810
Kinh độ của điểm nút lên 51.25761
Acgumen của cận điểm 63.86357
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5485 Kaula (1991 RQ21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5485 Kaula
116930-5485-kaula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)