User Tools

Site Tools


116830-5359-markzakharov-la-gi

Markzakharov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5359
Tên thay thế 1974 QX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8759983
Viễn điểm quỹ đạo 2.8049983
Độ lệch tâm 0.1984620
Chu kỳ quỹ đạo 1307.8589535
Độ bất thường trung bình 127.93922
Độ nghiêng quỹ đạo 1.59625
Kinh độ của điểm nút lên 63.77586
Acgumen của cận điểm 310.72480
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5359 Markzakharov (1974 QX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1974 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5359 Markzakharov
116830-5359-markzakharov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)