User Tools

Site Tools


116630-5124-muraoka-la-gi

Muraoka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5124
Tên thay thế 1989 CW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0844804
Viễn điểm quỹ đạo 2.4437080
Độ lệch tâm 0.0793314
Chu kỳ quỹ đạo 1244.3431641
Độ bất thường trung bình 142.90401
Độ nghiêng quỹ đạo 0.87914
Kinh độ của điểm nút lên 323.26572
Acgumen của cận điểm 280.88992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5124 Muraoka (1989 CW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1989 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5124 Muraoka
116630-5124-muraoka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)