User Tools

Site Tools


116530-5016-migirenko-la-gi

Migirenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 2 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5016
Tên thay thế 1976 GX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9936629
Viễn điểm quỹ đạo 2.5982895
Độ lệch tâm 0.1316709
Chu kỳ quỹ đạo 1270.7189399
Độ bất thường trung bình 22.56905
Độ nghiêng quỹ đạo 3.64542
Kinh độ của điểm nút lên 187.28905
Acgumen của cận điểm 97.16892
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5016 Migirenko (1976 GX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5016 Migirenko
116530-5016-migirenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)