User Tools

Site Tools


116430-4702-berounka-la-gi

Berounka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4702
Đặt tên theo Berounka
Tên thay thế 1987 HW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5332621
Viễn điểm quỹ đạo 3.0526971
Độ lệch tâm 0.0929894
Chu kỳ quỹ đạo 1704.9045985
Độ bất thường trung bình 228.35200
Độ nghiêng quỹ đạo 9.34940
Kinh độ của điểm nút lên 21.07270
Acgumen của cận điểm 135.51830
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

4702 Berounka (1987 HW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1987 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4702 Berounka
116430-4702-berounka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)