User Tools

Site Tools


116330-4594-dashkova-la-gi

Dashkova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 17 tháng 5 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4594
Tên thay thế 1980 KR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8834921
Viễn điểm quỹ đạo 2.5042855
Độ lệch tâm 0.1414824
Chu kỳ quỹ đạo 1186.9169703
Độ bất thường trung bình 223.18913
Độ nghiêng quỹ đạo 4.53334
Kinh độ của điểm nút lên 161.51875
Acgumen của cận điểm 83.05199
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

4594 Dashkova (1980 KR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 5 năm 1980 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4594 Dashkova
116330-4594-dashkova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)