User Tools

Site Tools


116230-4493-naitomitsu-la-gi

4393 Naitomitsu (tên chỉ định: 1988 TG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takuo Kojima ở YGCO Chiyoda Station ở Nhật Bản ngày 14 tháng 10 năm 1988. Nó được đặt theo tên Mitsu Naito, the mother thuộc Chiaki Mukai, the first Japanese astronaut.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
116230-4493-naitomitsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)