User Tools

Site Tools


116130-b-ng-l-ng-la-gi

Thị trấn Bằng Lũng có tuyến đường tỉnh 257 nối với thành phố Bắc Kạn, tỉnh lộ 254 cũng đi qua địa bàn của thị trấn. Bằng Lũng nằm tại lưu vực thượng nguồn của sông Cầu.Là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Chợ Đồn, có tổng diện tích tự nhiên là 2.491 ha.

  • Bắc giáp xã Ngọc Phái, xã Phương Viên
  • Đông giáp xã Phương Viên, xã Đại Sảo
  • Nam giáp xã Đại Sảo, xã Bằng Lẵng
  • Tây giáp xã Bằng Lẵng, xã Yên Thượng, xã Ngọc Phái

Theo báo cáo số 375/ủy ban nhân dân của ủy ban nhân dân thị trấn Bằng Lũng ngày 13/9/2012 thị trấn Bằng Lũng có trên 1703 hộ, dân số 6523 người, có 8 dân tộc: Tày, Kinh, Nùng, Dao, Hoa, Mông, Mường, Sán Chí chung sống.

Bằng Lũng bao gồm các tổ dân phố là: Duồng 1D, 2, Nà Pài, Tàn, Tổ 1, tổ 2A, 2B, 3, 4, 5, 6A, 6B,7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12, 13, 14A, 14B, 15, 16, 17.

Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Thái chính thức mang tên từ ngày 8/4/1985 trước đó là Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Thái.

Từ ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Kạn được tái lập cho đến nay là Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

116130-b-ng-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)