User Tools

Site Tools


116030-4151-alanhale-la-gi

Alanhale
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. và E.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4151
Đặt tên theo Alan Hale
Tên thay thế 1985 HV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7178278
Viễn điểm quỹ đạo 3.5943362
Độ lệch tâm 0.1388602
Chu kỳ quỹ đạo 2047.9570093
Độ bất thường trung bình 112.88514
Độ nghiêng quỹ đạo 1.01245
Kinh độ của điểm nút lên 67.21017
Acgumen của cận điểm 69.94159
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

4151 Alanhale (1985 HV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1985 bởi Carolyn và Eugene Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Alan Hale.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4151 Alanhale
116030-4151-alanhale-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)