User Tools

Site Tools


115930-5891-gehrig-la-gi

Gehrig
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5891
Đặt tên theo Lou Gehring
Tên thay thế 1981 SM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1148523
Viễn điểm quỹ đạo 2.7535625
Độ lệch tâm 0.1311947
Chu kỳ quỹ đạo 1387.1863210
Độ bất thường trung bình 329.47608
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34296
Kinh độ của điểm nút lên 300.60763
Acgumen của cận điểm 110.80801
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5891 Gehrig (1981 SM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1981 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5891 Gehrig
115930-5891-gehrig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)