User Tools

Site Tools


115830-5757-tich-la-gi

5757 Tichá là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1838.0559372 ngày (5.03 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1967. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Séc Jana Tichá.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
115830-5757-tich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)