User Tools

Site Tools


115730-5623-iwamori-la-gi

Iwamori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Đài thiên văn Dynic
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5623
Tên thay thế 1990 UY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7008584
Viễn điểm quỹ đạo 3.3218844
Độ lệch tâm 0.1031135
Chu kỳ quỹ đạo 1908.7318651
Độ bất thường trung bình 155.63823
Độ nghiêng quỹ đạo 10.99824
Kinh độ của điểm nút lên 168.20731
Acgumen của cận điểm 196.43109
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

5623 Iwamori (1990 UY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1990 bởi A. Sugie ở Đài thiên văn Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5623 Iwamori
115730-5623-iwamori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)