User Tools

Site Tools


115630-5484-inoda-la-gi

Inoda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Urata, T.
Nơi khám phá Oohira
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5484
Đặt tên theo Shigeru Inoda
Tên thay thế 1990 VH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0614295
Viễn điểm quỹ đạo 2.7643337
Độ lệch tâm 0.1456566
Chu kỳ quỹ đạo 1368.9968679
Độ bất thường trung bình 133.97330
Độ nghiêng quỹ đạo 12.59184
Kinh độ của điểm nút lên 48.49327
Acgumen của cận điểm 110.69213
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1062
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.60

5484 Inoda (1990 VH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1990 bởi Urata, T. ở Oohira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5484 Inoda
115630-5484-inoda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)