User Tools

Site Tools


115530-5355-akihiro-la-gi

Akihiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 3 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5355
Tên thay thế 1991 CA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9291496
Viễn điểm quỹ đạo 2.6960270
Độ lệch tâm 0.1658050
Chu kỳ quỹ đạo 1284.5349450
Độ bất thường trung bình 284.38795
Độ nghiêng quỹ đạo 0.73882
Kinh độ của điểm nút lên 193.24171
Acgumen của cận điểm 12.48018
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5355 Akihiro (1991 CA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 2 năm 1991 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5355 Akihiro
115530-5355-akihiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)