User Tools

Site Tools


115430-5234-sechenov-la-gi

Sechenov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5234
Đặt tên theo Ivan Sechenov
Tên thay thế 1989 VP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3110268
Viễn điểm quỹ đạo 3.2102072
Độ lệch tâm 0.1628586
Chu kỳ quỹ đạo 1675.3582079
Độ bất thường trung bình 7.22276
Độ nghiêng quỹ đạo 35.85824
Kinh độ của điểm nút lên 223.28246
Acgumen của cận điểm 176.98848
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

5234 Sechenov (1989 VP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1989 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5234 Sechenov
115430-5234-sechenov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)