User Tools

Site Tools


115230-5015-litke-la-gi

Litke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5015
Đặt tên theo Fyodor Petrovich Litke
Tên thay thế 1975 VP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9035141
Viễn điểm quỹ đạo 2.4464311
Độ lệch tâm 0.1248101
Chu kỳ quỹ đạo 1171.5993004
Độ bất thường trung bình 34.69045
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35349
Kinh độ của điểm nút lên 145.19440
Acgumen của cận điểm 262.67441
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5015 Litke (1975 VP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1975 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5015 Litke
115230-5015-litke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)