User Tools

Site Tools


115130-4917-yurilvovia-la-gi

Yurilvovia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4917
Tên thay thế 1973 SC6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4370020
Viễn điểm quỹ đạo 3.0432752
Độ lệch tâm 0.1106282
Chu kỳ quỹ đạo 1656.7509356
Độ bất thường trung bình 212.71410
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70440
Kinh độ của điểm nút lên 180.82943
Acgumen của cận điểm 196.76371
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

4917 Yurilvovia (1973 SC6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1973 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4917 Yurilvovia
115130-4917-yurilvovia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)