User Tools

Site Tools


114730-5756-wassenbergh-la-gi

Wassenbergh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5756
Đặt tên theo Henri Wassenbergh
Tên thay thế 6034 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9939822
Viễn điểm quỹ đạo 3.1685802
Độ lệch tâm 0.2275223
Chu kỳ quỹ đạo 1514.7864618
Độ bất thường trung bình 185.04424
Độ nghiêng quỹ đạo 7.58730
Kinh độ của điểm nút lên 198.09207
Acgumen của cận điểm 143.68048
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5756 Wassenbergh (6034 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Têns, p. 487.
  • Masson-Zwaan, Tanja L. và Pablo Mendes de Leon. (1992). 'Air và Space Law: De Lege Ferenda: Essays in Honour of Henri A. Wassenbergh. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. 10-ISBN 0-7923-1626-6; 13-ISBN 978-0-7923-1626-8; OCLC 25874461
  • Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Têns: Prepared ngày Behalf of Commission 20 Under the Auspices of the International Astronomical Union. Berlin: Springer. 10-ISBN 3-540-00238-3; 10-ISBN 978-3-540-00238-3; OCLC 52152288
  • Wassenbergh, Henri A. (1991). Principles of Outer Space Law in Hindsight. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. 10-ISBN 0-7923-1350-X; 13-ISBN 978-0-7923-1350-2
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5756 Wassenbergh
114730-5756-wassenbergh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)