User Tools

Site Tools


114530-5483-cherkashin-la-gi

Cherkashin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5483
Tên thay thế 1990 UQ11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8913198
Viễn điểm quỹ đạo 3.3591338
Độ lệch tâm 0.0748448
Chu kỳ quỹ đạo 2017.9980764
Độ bất thường trung bình 198.27370
Độ nghiêng quỹ đạo 10.21135
Kinh độ của điểm nút lên 60.32492
Acgumen của cận điểm 209.75876
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.6

5483 Cherkashin (1990 UQ11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1990 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5483 Cherkashin
114530-5483-cherkashin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)