User Tools

Site Tools


114430-5354-hisayo-la-gi

Hisayo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5354
Tên thay thế 1990 BJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0310285
Viễn điểm quỹ đạo 3.3547081
Độ lệch tâm 0.0506879
Chu kỳ quỹ đạo 2083.8667212
Độ bất thường trung bình 24.44571
Độ nghiêng quỹ đạo 4.92119
Kinh độ của điểm nút lên 133.59643
Acgumen của cận điểm 52.51354
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

5354 Hisayo (1990 BJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1990 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5354 Hisayo
114430-5354-hisayo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)