User Tools

Site Tools


114330-5232-jordaens-la-gi

Jordaens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5232
Đặt tên theo Jacob Jordaens
Tên thay thế 1988 PR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3897008
Viễn điểm quỹ đạo 3.3088564
Độ lệch tâm 0.1612962
Chu kỳ quỹ đạo 1756.7129247
Độ bất thường trung bình 91.94961
Độ nghiêng quỹ đạo 12.20891
Kinh độ của điểm nút lên 165.74022
Acgumen của cận điểm 96.76257
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5232 Jordaens (1988 PR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5232 Jordaens
114330-5232-jordaens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)