User Tools

Site Tools


114230-5121-numazawa-la-gi

Numazawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yanai và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5121
Tên thay thế 1989 AX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8512728
Viễn điểm quỹ đạo 2.6101528
Độ lệch tâm 0.1700981
Chu kỳ quỹ đạo 1216.9252808
Độ bất thường trung bình 10.71946
Độ nghiêng quỹ đạo 6.45720
Kinh độ của điểm nút lên 358.34988
Acgumen của cận điểm 20.80084
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5121 Numazawa (1989 AX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1989 bởi Yanai và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5121 Numazawa
114230-5121-numazawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)