User Tools

Site Tools


114130-5014-gorchakov-la-gi

Gorchakov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5014
Đặt tên theo Alexander Gorchakov
Tên thay thế 1974 ST
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4475795
Viễn điểm quỹ đạo 3.8906423
Độ lệch tâm 0.2276763
Chu kỳ quỹ đạo 2060.6516170
Độ bất thường trung bình 29.71509
Độ nghiêng quỹ đạo 2.36090
Kinh độ của điểm nút lên 105.06392
Acgumen của cận điểm 190.63090
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5014 Gorchakov (1974 ST) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1974 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5014 Gorchakov
114130-5014-gorchakov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)