User Tools

Site Tools


114030-4916-brumberg-la-gi

Brumberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài vật lý thiên văn Crimean
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1970
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4916
Tên thay thế 1970 PS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7683541
Viễn điểm quỹ đạo 3.3209117
Độ lệch tâm 0.0907429
Chu kỳ quỹ đạo 1940.4427454
Độ bất thường trung bình 317.21368
Độ nghiêng quỹ đạo 10.77002
Kinh độ của điểm nút lên 148.09477
Acgumen của cận điểm 275.14783
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

4916 Brumberg (1970 PS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1970 bởi Đài vật lý thiên văn Crimean ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4916 Brumberg
114030-4916-brumberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)