User Tools

Site Tools


113930-4592-alkissia-la-gi

Alkissia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nikolai Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4592
Tên thay thế 1979 SQ11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6798192
Viễn điểm quỹ đạo 3.6998256
Độ lệch tâm 0.1598845
Chu kỳ quỹ đạo 2080.8855231
Độ bất thường trung bình 10.52590
Độ nghiêng quỹ đạo 0.43023
Kinh độ của điểm nút lên 73.42411
Acgumen của cận điểm 304.64552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

4592 Alkissia (1979 SQ11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1979 bởi Nikolai Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4592 Alkissia
113930-4592-alkissia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)