User Tools

Site Tools


113830-4387-tanaka-la-gi

Tanaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4387
Đặt tên theo Yasuo Tanaka
Tên thay thế 4829 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4022684
Viễn điểm quỹ đạo 2.4740532
Độ lệch tâm 0.0147211
Chu kỳ quỹ đạo 1390.5670651
Độ bất thường trung bình 257.03494
Độ nghiêng quỹ đạo 4.27078
Kinh độ của điểm nút lên 120.99249
Acgumen của cận điểm 21.05311
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

4387 Tanaka (4829 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên Japanese astrophysicist Yasuo Tanaka.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4387 Tanaka
113830-4387-tanaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)