User Tools

Site Tools


113730-y-n-l-c-la-gi

Yến Lạc là thị trấn huyện lị của Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lương Hạ, huyện Na Rì
  • Đông giáp xã Kim Lư, huyện Na Rì
  • Nam giáp xã Kim Lư, Lam Sơn, huyện Na Rì
  • Tây giáp xã Lam Sơn, Lương Hạ, huyện Na Rì

Thị trấn Yến Lạc có tuyến quốc lộ 3B chạy qua địa bàn. Sông Bắc Giang chảy qua thị trấn theo hướng từ tây sang đông. Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Yến Lạc có 3.400 cư dân, trong đó có 1.664 nam và 1.736 nữ.[1]

Thị trấn Yến Lạc có các tổ dân phố và thôn bản là Dả Dìa, Nà Đăng,Bản Pò, Cốc Coóc, Pàn Bái, Pò Đon, Pàn Chầu, Hát Deng, Phố A, Phố B, Phiêng Chang, Bản Bia, Phố Mới.

113730-y-n-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)